Oda Bakken

Advokatfullmektig

Oda Bakken er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet fagområdet for finansiering.

2016- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Halvorsen & Co. AS_NEWLINE_2012-2014 Trainee ved diverse advokatfirmaer
2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2012-2013 LLM in Commercial Law, The University of Edinburgh_NEWLINE_2009-2012 Bachelor i juss, Høgskolen i Lillehammer