Øyvind Rishoff

Advokatfullmektig

Om Øyvind

Øyvind er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi- og IT-rett.

Han arbeider hovedsakelig med juridiske spørsmål innenfor teknologisektoren, herunder særlig informasjonssikkerhet og IT-kontrakter. Han bistår blant annet med spørsmål knyttet til myndighetenes og forvaltningens krav og reguleringer innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Øyvind har erfaring fra tvistespørsmål tilknyttet IT-kontakter, både gjennom bistand og teoretisk gjennom sin masteroppgave med emnet "heving av skytjenesteavtaler".

Øyvind har videre erfaring med rådgivning i transaksjonsprosesser og due diligence, utredning av personvernspørsmål og en rekke problemstillinger knyttet til kontraktsrett.

Arbeidserfaring
2019- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Trainee, diverse advokatfirmaer_NEWLINE_2016-2018 Sekretær, Codex Advokat Oslo _NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2018 Utveksling, Bond University, Australia_NEWLINE__NEWLINE_
Publikasjoner
Heving av kommersielle avtaler om skytjenester - Om kundens hevingsadgang og hevingsoppgjøret, med henblikk på utvalgte standardavtaler, CompLex, 2020-01 https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/complex/2020/complex-2020-1-web.pdf_NEWLINE_