Aleksander Fjeldberg Taule

Fast advokat

Om Aleksander Fjeldberg Taule

Aleksander Fjeldberg Taule er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 -

  Undervisning i kontraktsrett (sensor fra 2019), Universitetet i Bergen

 • 2017 - 2021

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2017

  Redaktør for Jussens Venner

 • 2016 - 2017

  Stormasterstipendiat ved Universitetet i Bergen

 • 2014 - 2016

  Trainee i diverse advokatfirmaer og praktikant i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling

Utdannelse
 • 2021

  Magister Juris, University of Oxford (Balliol College)

 • 2019

  Advokatbevilling

 • 2017

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Publikasjoner
 • En introduksjon til avtaleretten", Jussens Venner 2018, s. 269–305 (skrevet sammen med førsteamanuensis Jan-Ove Færstad)

 • Vinningsavståelseskrav som sanksjon mot brudd på avtalte konkurranseklausuler", MarIus 2018 nr. 493