Alexander W. Owesen

Partner

Om Alexander W. Owesen

Alexander W. Owesen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for Finansiering.

Han bistår norske og utenlandske investeringsbanker, meglerhus og tilretteleggere, banker og finansinstitusjoner, private equity fond, listede og ulistede selskaper samt andre klienter med ulike former for finansieringstransaksjoner, slik som oppkjøpsfinansiering, finansiering av ulike eiendeler, prosjektfinansiering og alminnelig driftsfinansiering, samt restrukturering.         

Owesen bistår jevnlig slike klienter med ulike typer transaksjons- og gjeldsstrukturer, herunder bankfinansiering, mezzanine-finansiering, direct lending og utstedelse av obligasjoner (herunder super senior-strukturer).

Han har spesialkompetanse innen bla. kontraktsrett og selskapsrett i tillegg til finansieringsrett, panterett, dekningsrett og tvangsfullbyrdelsesrett.

Arbeidserfaring
 • 2009

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2006 - 2008

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2001 - 2005

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2000 - 2000

  Praktikant, Wikborg Rein, Oslo

 • 1997 - 2000

  Praktikant, Ulike forretningsadvokatfirmaer

Utdannelse
 • 2003

  Advokatbevilling

 • 2001

  Cand.jur., Universitetet i Oslo