Anders Myklebust

Partner

Om Anders Myklebust

Anders er tilknyttet firmaets fagområde skatterett. Han arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til skatterett og selskapsrett. Anders har tidligere arbeidet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, og har utgitt bok og artikler knyttet til skatterett. Arbeidet med skatterett knytter seg til alle områder innen skatte- og avgiftsrett, men primært rettet mot selskapsbeskatning. Dette omfatter rådgivning knyttet til skattemessige spørsmål i forbindelse med transaksjoner, strukturering av transaksjoner, internprising mv. samt løpende bistand til bedrifter i skattespørsmål. Arbeidet omfatter også bistand til bedrifter i kontakt med skatteetaten, klagesaker samt rettssaker. I tillegg til selskapsbeskatning har Anders også utstrakt erfaring fra særbeskatningsregimene for rederier, vannkraft- og petroleumsvirksomhet. Han arbeider også med vanlig personbeskatning, inkludert beskatning av earn out i forbindelse med arbeidende aksjonærers salg av bedrifter.

Innenfor avgiftsretten har Anders arbeidet med både merverdiavgift og særavgifter. Han har også erfaring med prosessoppdrag knyttet til dette.

I tillegg til skatte- og avgiftsspørsmål har Anders erfaring med vanlig corporatearbeid, dvs. å bistå parter i prosesser vedrørende kjøp og salg av virksomheter. Dette omfatter alt fra forhandling av aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler, gjennomføring av due diligence prosesser og gjennomføring av selve transaksjonen. Han har i denne forbindelse også utstrakt erfaring med kjøp og salg av eiendomsselskaper. Dette arbeidet har ofte en nær relasjon til arbeidet med skatte- og avgiftsmessige spørsmål knyttet til transaksjoner. Anders er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Tax.

Arbeidserfaring
 • 2008 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2005 - 2007

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2002 - 2005

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 1998 - 2001

  Rådgiver, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Moss

Utdannelse
 • 2004

  Advokatbevilling

 • 1998

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • "Bedriftsbeskatning i praksis 2000" (red.), Den norske Revisorforening, Oslo, 2000

 • "Overligningsnemndas klagebehandling for inntektsåret 1998", Skatterett 1, 2 og 4/2001

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

 • Diverse øvrige faglige artikler

 • Obstacles to Nordic Venture Capital Funds / Nordic Innovation Centre. – 3rd ed., norsk del skrevet av Sigurd Opedal og Anders Myklebust