Anna H. Tveten

Fast advokat

Om Anna H. Tveten

Anna er spesialisert innen tvisteløsning, kontraktsrett og entreprise. Hun bistår jevnlig med både rådgivning og tvisteløsning, herunder rådgivning under kontraktsforhandlinger og ved kontraktsutforming, løpende rådgivning i prosjekter og konfliktløsning både i og utenfor domstolene samt prosedyre for alminnelige domstoler og i voldgift.

Anna arbeider innenfor en rekke ulike fagfelt, særlig generell og spesiell kontraktsrett, og har erfaring fra flere komplekse, kommersielle tvister. Prosedyreerfaringen omfatter rettssaker og voldgiftssaker innen rettsområder som kontraktsrett, IT-rett, entrepriserett, erstatningsrett, forvaltningsrett, M&A og offentlige anskaffelser. Hun har også bred erfaring med ulike sakstyper fra arbeid som dommerfullmektig.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2021 - 2022

  Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 • 2021

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2021

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017

  Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017

  Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo

 • 2014

  Assistentlærer, Atlas Undervisning, Brasil

 • 2013 - 2017

  Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2020

  Advokatbevilling

 • 2017

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2017

  Juridiske valgemner, University of Texas School of Law