Anna Vasslid Valvatne

Advokatfullmektig

Om Anna Vasslid Valvatne

Anna er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom og entreprise, og arbeider hovedsakelig med rådgivning og konfliktløsning innenfor entrepriserettslige problemstillinger og fast eiendoms rettsforhold.

Hun har særlig erfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen, og bistår regelmessig både byggherrer, entreprenører og konsulenter med kontraktsutforming, løpende rådgivning og tvisteløsning for domstolene. Hun har også god kjennskap til de ulike standardavtalene som benyttes, herunder NS 8401, 8402, 8405 og 8407.

Anna holder også jevnlig kurs innenfor entrepriserettslige emner, blant annet om norske standardkontrakter og generell kontraktshåndtering.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2022 -

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2021 - 2022

  Vitenskapelig Assistent, Universitetet i Bergen

 • 2020 -

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2017 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Univesitetet i Bergen

Publikasjoner
 • 2022

  Avgjørelser fra EMD i saker fra 2021 om vern av privat- og familieliv