Anne-Karin Nesdam

Specialist Counsel

Om Anne-Karin Nesdam

Anne-Karin Nesdam er Specialist Counsel, dr. juris ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleumsrett og energi og nestleder for Wikborg Rein's gas dispute team, hvor hun hovedsakelig arbeider med internasjonal voldgift. Nesdam har bistått i flere institusjonelle og ad hoc voldgiftssaker innenfor gassektoren, og har hovedsakelig representert gasskjøpere. Hun har bred prosjektstyringserfaring ettersom sakene hun har bistått på er omfattende, omfatter tvister hvor fremmed rett regulerer tvisten og involverer flere juristteam i ulike jurisdiksjoner samt eksperter innen ulike fagfelt. Hun har også erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, hvor hun som lovrådgiver hadde fagansvar for områdene transportrett (bl.a. sjøloven), forsikringsrett (bl.a. forsikringsavtaleloven), internasjonal privatrett og selskapsrett. Som ledd i arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet har Nesdam bred erfaring fra arbeid i regi av internasjonale organisasjoner som IMO og UNCITRAL og deltakelse i internasjonale forhandlinger. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo om virkemiddelbruken i EUs sekundære energimarkedslovgivning (spesiell konkurranserett) for å sikre et åpent og fungerende energimarked ved hjelp av tredjepartsadgang til gassrørledninger og kraftnett.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2019

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009 - 2014

  Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2008 - 2009

  Rådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2007 - 2008

  Rådgiver, Sivilombudsmannen

 • 2001 - 2007

  Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og petroleumsrett)

 • 2000 - 2001

  Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Stjør- og Verdal

 • 1998 - 2000

  Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange

 • 1996 - 1997

  Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett)

Utdannelse
 • 2007

  Dr. juris, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

 • 2001

  Advokatbevilling

 • 1998

  Cand. jur, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

Verv
 • Styremedlem, Sjørettsforeningen

Publikasjoner
 • Access to Upstream Gas Infrastructure on the Norwegian Continental Shelf (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part I)

 • Det indre transportmarkedet (for energi) – en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen (doktoravhandling, upublisert)

 • EU-domstolens avgjørelse i Åland Vindkraft-saken (leder, Lov og Rett 7/2014)

 • Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet (studentavhandling, MarIus nr. 235)

 • Internasjonale tvister og internasjonal voldgift (leder, Lov og Rett 10/2017)

 • Klimasøksmålet - hvor står vi, og hvor går veien videre? (leder, Lov og Rett 4/2020)

 • Naturskadeforsikring og klimautvikling (leder, Lov og Rett 08/2016)

 • Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid, medforfatter (artikkel publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 03-04/2017 (side 169-203))

 • Relevant Energy Markets (Simply 2003, MarIus nr. 309)

 • Retten til domstolsprøving og ansvar for ugrunnet søksmål (Lov og Rett 07/2015)

 • The Organisation of Norwegian Gas Sales and Competition Law (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part II)

Utmerkelse
 • 2022

  Gar100