Anne-Karin Nesdam

Specialist Counsel

Om Anne-Karin Nesdam

Anne-Karin Nesdam er Specialist Counsel, dr. juris ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleumsrett og energi, hvor hun hovedsakelig arbeider med internasjonal voldgift. Nesdam har bistått i flere institusjonelle og ad hoc voldgiftssaker innenfor gassektoren, og har hovedsakelig representert gasskjøpere. Hun har også erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, hvor hun som lovrådgiver hadde fagansvar for områdene transportrett (bl.a. sjøloven), forsikringsrett (bl.a. forsikringsavtaleloven), internasjonal privatrett og selskapsrett. Som ledd i arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet har Nesdam bred erfaring fra arbeid i regi av internasjonale organisasjoner som IMO og UNCITRAL og deltakelse i internasjonale forhandlinger. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo om virkemiddelbruken i EUs sekundære energimarkedslovgivning (spesiell konkurranserett) for å sikre et åpent og fungerende energimarked ved hjelp av tredjepartsadgang til gassrørledninger og kraftnett.

Arbeidserfaring
 • 2020

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2019

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009 - 2014

  Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2008 - 2009

  Rådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2007 - 2008

  Rådgiver, Sivilombudsmannen

 • 2001 - 2007

  Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og petroleumsrett)

 • 2000 - 2001

  Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Stjør- og Verdal

 • 1998 - 2000

  Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange

 • 1996 - 1997

  Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett)

Utdannelse
 • 2007

  Dr. juris, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

 • 2001

  Advokatbevilling

 • 1998

  Cand. jur, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

Verv
 • Medlem, Lov og Retts redaksjonskomité

 • Styremedlem, Sjørettsforeningen

Publikasjoner
 • Access to Upstream Gas Infrastructure on the Norwegian Continental Shelf (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part I)

 • Det indre transportmarkedet (for energi) – en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen (doktoravhandling, upublisert)

 • EU-domstolens avgjørelse i Åland Vindkraft-saken (leder, Lov og Rett 7/2014)

 • Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet (studentavhandling, MarIus nr. 235)

 • Internasjonale tvister og internasjonal voldgift (leder, Lov og Rett 10/2017)

 • Naturskadeforsikring og klimautvikling (leder, Lov og Rett 08/2016)

 • Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid, medforfatter (artikkel publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 03-04/2017 (side 169-203))

 • Relevant Energy Markets (Simply 2003, MarIus nr. 309)

 • Retten til domstolsprøving og ansvar for ugrunnet søksmål (Lov og Rett 07/2015)

 • The Organisation of Norwegian Gas Sales and Competition Law (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part II)