Oslo

Audun Lunnan Hjort

Fast advokat

Audun bistår innenfor en rekke compliance-relaterte områder, herunder internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, anti-korrupsjon og bærekraft/ESG.