Bendik Dybdal Torset

Advokatfullmektig

Om Bendik Dybdal Torset

Bendik arbeider med M&A, og kontraktsrettslige spørsmål.

Han bistår med rådgivning innenfor en rekke M&A-relaterte områder, deriblant gjennomføring av kapitalforhøyelser, fusjoner og fisjoner. I tillegg bistår han selskap med transaksjoner og utforming av aksjonæravtaler. Han bistår også med kontraktsrettslig rådgivning, herunder i forbindelse med tvister for domstolene.

Bendik har særlig interesse for skjæringspunktet mellom selskapsrett og erstatningsrett, og han skrev sin masteroppgave om selskapsrettslig direktekrav for aksjonærer, det vil si hvilke rettigheter aksjonærer har for å personlig gjøre sitt forholdsmessige tap gjeldende mot selskapets skadevolder.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2020

  Stipendiat, Wikborg Rein, Bergen

Utdannelse
 • 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2010

  Årsstudium historie, Høgskulen i Volda