Camilla Perona Fjeldstad

Advokatfullmektig

Om Camilla Perona Fjeldstad

Camilla er medlem av vårt Kapitalmarkedsteam og arbeider med rettslige problemstillinger og transaksjoner som har tilknytning til norske og utenlandske kapitalmarkeder.

Camilla bistår med rådgivning innenfor generell selskapsrett og verdipapirrett, og gir blant annet løpende rådgivning i regelverk som gjelder for selskaper med finansielle instrumenter notert på et regulert marked eller annen handelsfasilitet. Hun har også erfaring med prosedyrer for opptak og notering av aksjer og obligasjoner på regulerte markeder, herunder utforming av noteringsprospekter, utforming av retningslinjer for å sikre god foretaksstyring, samt transaksjoner og utstedelse av aksjer (emisjoner) som gjennomføres i forbindelse med slike opptak til handel.

Arbeidserfaring
  • 2021 -

    Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

  • 2019 - 2020

    Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
  • 2016 - 2021

    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen