Charlie Pope

Specialist Counsel

Om Charlie Pope

Charlie Pope er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og er tilknyttet firmaets fagområde for energi.

Han bistår regelmessig klienter i energirelaterte prosjekter og tvister, særlig i fremvoksende markeder og grensemarkeder. Som New York-kvalifisert advokat driver Charlie også en omfattende amerikansk praksis med fokus på transaksjoner og rådgivning knyttet til etterlevelse av sanksjoner og handelsregler.

Charlie har betydelig erfaring med grenseoverskridende tvister. Han har vært delaktig i en rekke institusjonelle og ad hoc voldgiftssaker, og bistår jevnlig i kommersielle saker for alminnelige domstoler i utlandet. Charlie er hyppig involvert i saker mellom næringsdrivende og stater/statlig eide foretak.

Charlie har også en bred internasjonal transaksjonspraksis som omfatter både fornybar energi og oppstrøms olje- og gassdrift, med særlig fokus på utstedelse og restrukturering av gjeldsinstrumenter.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Senior Legal Counsel, DNO ASA

 • 2013 - 2014

  Fast advokat, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle

 • 2010 - 2013

  Trainee, Div. advokatfirmaer

 • 2007 - 2008

  Analytiker, Morgan Stanley

Utdannelse
 • 2013

  JD, NYU School of Law

 • 2010

  MSc, Management, HEC Paris

 • 2006

  BA, History, Columbia University

Utvalgte prosjekter
 • Juridisk rådgiver for DNO ASA i forbindelse med forliksforhandlinger vedrørende krav på USD 1,2 milliarder mot de regionale kurdiske myndighetene (KRG)

 • Representant for et internasjonalt oljeselskap i forbindelse med deres overtagelse av en lisens i Midtøsten

 • Bistand til utgiver av statsobligasjonslån i forbindelse med dets USA-registrerte tilbud pålydende USD 1 milliard

 • Rådgiver for en sentralasiatisk regjering vedrørende utvikling av energilovgivning

 • Bistand til et afrikansk statseid selskap i deres forsvar mot et skattekrav på flere milliarder