Charlie Pope

Partner - Attorney admitted in New York

Om Charlie Pope

Charlie er partner og er tilknyttet firmaets fagområde for energi.

Han bistår regelmessig klienter i energirelaterte prosjekter og tvister, særlig i fremvoksende markeder og grensemarkeder. Som New York-kvalifisert advokat driver Charlie også en omfattende amerikansk praksis med fokus på transaksjoner og rådgivning knyttet til etterlevelse av sanksjoner og handelsregler.

Charlie har betydelig erfaring med grenseoverskridende tvister. Han har vært delaktig i en rekke institusjonelle og ad hoc voldgiftssaker, og bistår jevnlig i kommersielle saker for alminnelige domstoler i utlandet. Charlie er hyppig involvert i saker mellom næringsdrivende og stater/statlig eide foretak.

Charlie har også en bred internasjonal transaksjonspraksis som omfatter både fornybar energi og oppstrøms olje- og gassdrift, med særlig fokus på utstedelse og restrukturering av gjeldsinstrumenter.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2021

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Senior Legal Counsel, DNO ASA

 • 2013 - 2014

  Fast advokat, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle

 • 2010 - 2013

  Trainee, Div. advokatfirmaer

 • 2007 - 2008

  Analytiker, Morgan Stanley

Utdannelse
 • 2013

  JD, NYU School of Law

 • 2010

  MSc, Management, HEC Paris

 • 2006

  BA, History, Columbia University