Chris Andre Jørgensen

Advokatfullmektig

Om Chris Andre Jørgensen

Chris André er er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering og jobber med personvernrett, IT-kontrakter og immaterielle rettigheter.

Han bistår særlig private og offentlige virksomheter med rådgivning knyttet til etterlevelse av GDPR. Han bidrar også til due diligence-arbeid innenfor sine fagområder knyttet til transaksjoner.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2022

  Trainee, LO-advokatene

 • 2021 - 2022

  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Senter for europarett

 • 2021

  Trainee, Wikborg Rein, Oslo

 • 2021

  Praktikant, Sivilombudet

 • 2020

  Praktikant, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

 • 2020

  Praktikant, Justisdepartementet, Lovavdelingen

Utdannelse
 • 2016 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo