Christian Emil Petersen

Specialist Counsel

Om Christian Emil Petersen

Christian Emil Petersen er Specialist Counsel ved firmaets Oslo-kontor og tilknyttet firmaets kapitalmarkedsgruppe. Petersen bistår noterte selskaper på Oslo Børs med løpende rådgivning knyttet til opplysningsplikter, rapportering og eierstyring og selskapsledelse. Han bistår også noterte selskaper med verdipapirrettslige spørsmål knyttet til transaksjoner, finansiering og egenkapitalplasseringer. 

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2020

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2016

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2015

  Fast advokat, Wikborg Rein, London

 • 2012 - 2013

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2008 - 2011

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2007 - 2008

  Compliance Assistant, Nordea Markets

 • 2006 - 2008

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2011

  Advokatbevilling

 • 2008

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo