Bergen

Christine Strøm

Fast advokat

Christine arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, og bistår både norske og internasjonale selskaper i forbindelse med børsnoteringsprosesser, oppkjøp og emisjoner.

Mobil
+47 90 14 23 09
E-post
cst@wr.no