Christine Strøm

Fast advokat

Om Christine Strøm

Christine arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, og bistår både norske og internasjonale selskaper i forbindelse med børsnoteringsprosesser, oppkjøp og emisjoner. Hun gir også løpende rådgivning til klienter innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Christine har også erfaring med private M&A-transaksjoner.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Fast advokat, Wikborg Rein

 • 2021 - 2022

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2020 - 2021

  Compliance Officer (Secondment), Oslo Børs

 • 2018 - 2021

  Advokatfullmektig, Wiersholm

Utdannelse
 • 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2018

  LL.M. (Master of Laws), University of Minnesota