Kine Østbye Neslein

Om Kine

Kine Østbye Neslein er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. 

Neslein har arbeidet som advokat med statsstøtte og offentlige anskaffelser og siden 2010, først i Advokatfirmaet Selmer, deretter i Wikborg Rein fra 2013. I 2012-2013 var Neslein trainee i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) hvor hun primært arbeidet med statsstøtte i konkurranse- og statsstøtteavdelingen. 

I Wikborg Rein arbeider Neslein særlig med løpende rådgivning til offentlig myndigheter i statsstøttespørsmål. Hun har imidlertid også bistått private klienter, herunder støttemottakere. Neslein bistår både i vurderinger av om offentlige myndigheters transaksjoner og tjenesteytelse mv. involverer offentlig støtte, samt spørsmål om lovlig støtte. Under sistnevnte har hun særlig erfaring med støtte til miljøtiltak i næringslivet, tjenester av allmenn økonomisk interesse og kultur/idrett. Hun har derfor inngående kunnskap om relevant regelverk og ESAs retningslinjer på disse områdene. Neslein har omfattende erfaring med statsstøttenotifikasjoner til ESA. Hun kjenner godt til saksgangen i ESA, både fra sin tid i advokatbransjen og i ESA hvor hun arbeidet med både notifikasjoner, klager og regelverksutvikling på støtteområdet.

Innenfor offentlige anskaffelser består Nesleins arbeid typisk av rådgivning underveis i anskaffelsesprosesser, for eksempel hva gjelder spørsmål knyttet til avvisning og avlysning. Hun har også erfaring med klagebehandling og rådgivning i saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, samt granskningsarbeid knyttet til anskaffelsesprosesser.

Arbeidserfaring
2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2013 Trainee, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), Brüssel, Belgia_NEWLINE_2010-2012 Advokat, Advokatfirmaet Selmer, Oslo_NEWLINE_2006-2009 Trainee ved diverse advokatfirmaer
Utdanning
2012 Advokatbevilling_NEWLINE_2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2007-2008 Utvekslingsår, Universite Paul Cezanne, Aix-en-Provence, Frankrike_NEWLINE_2004 Diplom i fransk språk og kultur, Universite Stendahl Grenoble III, Frankrike
Publikasjoner
Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, 2017_NEWLINE_Medforfatter, Research Handbook on EU Public Procurement Law", EE Elgar, 2016_NEWLINE_Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein, 2014_NEWLINE_Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014