Dag Erik Rasmussen

Partner

Om Dag Erik Rasmussen

Dag Erik Rasmussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Rasmussen arbeider i hovedsak med transaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børsnoterte selskaper for selskapene, tilretteleggerne og investorer. Han foreleser også innen selskapsrett samt børs- og verdipapirrett. Rasmussen har styreerfaring fra børsnoterte selskap og fra investeringsselskap. Han er styremedlem i Oslo Børs ASA og representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse).

Arbeidserfaring
 • 2012 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2000 - 2012

  Partner, Advokatfirmaet Selmer DA

 • 1998 - 2000

  Leder av juridisk avdeling, Oslo Børs

 • 1995 - 1998

  Advokat, Oslo Børs

 • 1993 - 1994

  Advokat, Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité

 • 1993 - 1994

  Advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS

 • 1992 - 1993

  Advokatfullmektig, Hauge, Stang & Lund

 • 1990 - 1993

  Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett

 • 1989 - 1990

  Politiadjutant, Larvik Politikammer

Utdannelse
 • 1989

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 1981

  Statsvitenskap/offentlig administrasjon, Høgskolen i Molde

Verv
 • 2013

  Leder av Wikborg Reins fagområde kapitalmarked