Dag Mjaaland

Partner

Om Dag Mjaaland

Dag Mjaaland er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for gasstvister.Mjaaland leder firmaets Russlandsteam og har Cand. mag (russisk mellomfag) fra Universitetet i Oslo. Han har omfattende praksis fra utenrikstjenesten, sist som avdelingsdirektør og nestleder for Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet.Mjaalands hovedfagområde er gasstvister, og han har representert flere gasskjøpere i internasjonale forhandlinger og internasjonale voldgiftssaker med gode resultater. Spesielt kan trekkes frem at han ledet alle prosesser for ukrainske Naftogaz i selskapets multimilliardtvister med Gazprom. Mjaaland har også bistått norske og internasjonale bedrifter innenfor fiskerivirksomhet. Han har også drevet omfattende rådgivning om EU/EØS-rettslige spørsmål, samt folkerettslige spørsmål.

Arbeidserfaring
 • 1999 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 1997 - 1999

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 1983 - 1997

  Sist som avdelingsdirektør i Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet

 • 1980 - 1982

  Vitenskapelig assistent, Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo

Utdannelse
 • 1982

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 1979

  Cand mag. (russisk mellomfag), Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • 2015

  "Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015

 • 1993

  Artikler om lover innen utenriksforvaltningens område til Karnov, Norsk kommentert lovsamling, fra 1993

 • 1986

  Artikler om folkerettslige emner i Lov og Rett 1985/86

 • Avhandling juridisk embetseksamen: "Kjemiske og biologiske våpen - en krigsrettslig studie"