Dario Leonio

Fast advokat

Om Dario Leonio

Dario Leonio er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og IT-rett.

Dario har flere års erfaring innen personvern og IT, selskapsrett og M&A samt forsikringsrett. Han har arbeidet både som forretningsadvokat og juridisk rådgiver.

Dario jobber primært med personvern, IT og avtalerett, og bistår både nasjonale og internasjonale klienter. Han bistår private og offentlige virksomheter med innretting og etablering av prosesser, systemer og rutiner samt med rådgivning knyttet til inngåelse av databehandleravtaler med det formål å etterleve personvernregelverket, herunder EUs personvernforordning GDPR. Han bistår også med anvendelse av Statens standardavtaler for it-anskaffelser (SSA) og tilpasninger av disse i konkrete anskaffelser. I skjærpunktet mellom personvern og IT har Dario en solid erfaring med personvernrettslige problemstillinger knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi.

Dario har også erfaring med due diligence og forhandlinger. Han har vært bidragsyter i flere store M&A transaksjoner og tilhørende kontrakter med både nasjonale og internasjonale klienter.

I sin tidligere rolle som in-house legal counsel og Data Protection Officer (personvernombud) bisto Dario virksomheter med å etterleve personvernregelverket. Han tilegnet seg kompetanse og kunnskap om personvern og overholdelse av personvernlovgivning og andre relevante regelverk.

Dario har både norsk og italiensk advokatbevilling. Han arbeider på norsk, engelsk og italiensk.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2019

  Data Protection Officer og Legal Counsel, PatientSky AS, Oslo

 • 2016 - 2017

  Logistikk koordinator og kontraktsrådgiver, Nimi AS, Oslo

 • 2014 - 2015

  Associate, Legance Advokatfirma, Roma

 • 2013 - 2014

  Trainee, Cocconi & Cocconi Advokatfirma, Roma

Utdannelse
 • 2019

  Norsk advokatbevilling

 • 2015

  Italiensk advokatbevilling

 • 2013

  Master i rettsvitenskap, LUISS Universitetet, Roma

 • 2010

  LLP Erasmus program, Universitetet i Oslo