Elisabeth Roscher

Partner

Om Elisabeth Roscher

Elisabeth er partner og leder compliance- og krisehåndteringsteamet.

Hun kommer fra EY Norge hvor hun var partner fra 2011-2016 og ledet granskings- og compliance avdelingen ("Fraud Investigation & Dispute services"). Elisabeth har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim bl.a. med ansvar for etterforsking og iretteføring av store og komplekse økonomiske straffesaker. Hun har betydelig prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig og har iretteført Økokrim-saker for alle rettsinstanser.

Elisabeths faglige fokus er i dag tredelt:

- Corporate compliance systemer med særlig fokus på anti-korrupsjon, anti-hvitvask, ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og sanksjoner/eksportkontroll;

- Private granskinger og krisehåndtering for nasjonale og internasjonale selskaper, og

- Strafferettslige forhold, særlig økonomiske kriminalitet og foretaksstraff

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Partner, leder av compliance og krisehåndteringsteamet, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2019

  Specialist Counsel, leder av compliance og krisehåndteringsteamet, Wikborg Rein, Oslo

 • 2011 - 2016

  Partner/advokat, leder av Fraud Investigation and Dispute Services, EY (Ernst & Young AS), Oslo

 • 2007 - 2008

  Direktør med særlig ansvar for etterforsking (engasjement i 18 mnd), Konkurransetilsynet, Bergen

 • 2002 - 2011

  Førstestatsadvokat, leder av subsidebedrageriteamet, Økokrim, Oslo

 • 2000 - 2002

  Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo

 • 1996 - 2000

  Advokat, Orkla ASA, Oslo

 • 1995 - 1996

  Advokat, Hafslund Nycomed ASA, Oslo

 • 1990 - 1995

  Advokat, Wiersholm, Oslo

 • 1989 - 1990

  Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm

 • 1988 - 1989

  "Visiting Lawyer", Blake, Cassels & Graydon, Toronto, Canada

Utdannelse
 • 1988

  Cand. Jur, Universitetet i Oslo

 • 1987

  Master i Europarett , College d'Europe, Brugge, Belgia

Verv
 • 2019

  Medlem, Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg

Publikasjoner
 • Bidragsyter til boken Konkurranseloven og EØS konkurranseloven med kommentarer (Commentary to the Competition Act and the EEA Competition Act), Evensens/Sæveraas (red), Gyldendal Norsk Forlag 2009

 • Internasjonale håndhevingstrender – krav til selskapenes tiltak mot korrupsjon (International enforcement trends - requirements for companies' efforts against corruption), Praktisk Økonomi og Finans nr. 4/2011

 • Styrets ansvar for å forebygge og avdekke misligheter (the Board's responsibility to prevent and detect fraud), Praktisk Økonomi og Finans nr. 2/2013

 • Åpenhet i selskapsrapportering (Transparency in Corporate Reporting), Praktisk Økonomi og Finans, 2014