Emil Wettre Vestheim

Advokatfullmektig

Om Emil Wettre Vestheim

Emil arbeider med arbeidslivsrelavnte problemstillinger som en del av firmaets fagområde for arbeidsrett.

Emil arbeider med et bredt spekter av arbeidsrelaterte problemstillinger innenfor både det private og offentlige. Han bistår herunder med rådgivning knyttet til inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, arbeidsgivers styringsrett, omstillingsprosesser, virksomhetsoverdragelser, sykefravær, konkurransebegrensninger, arbeidstid, trygdeytelser, ferieavvikling og mer. Han bistår videre med saker knyttet til pensjon- og trygderett samt spørsmål om oppholdsrett i Norge for utenlandske arbeidstakere.

Emil har særlig erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger i transaksjoner og har bistått som rådgiver i en lang rekke oppkjøp og salg sammen med Wikborg Reins transaksjonsavdeling.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019

  Førstekonsulent/jurist, Kriminalomsorgen Region Øst

 • 2018 - 2019

  Førstekonsulent/jurist, Hedmark fengsel

Utdannelse
 • 2018

  Erasmus Exchange, School of Law, University of Edinburgh

 • 2012 - 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo