Emily Mary Weitzenboeck

Senioradvokat

Om Emily Mary Weitzenboeck

Emily er senioradvokat og tilknyttet firmaets kompetansegruppe for teknologi og digitalisering. Hun har norsk og maltesisk advokatbevilling. Hennes hovedarbeidsområder er personvern og informasjonssikkerhet og eHandelsrett.

Emily bistår både offentlig og private klienter med spørsmål knyttet til compliance, overføring av personopplysninger til tredjeland, utarbeidelse og kvalitetssikring av intern kontroll dokumentasjon i henhold til krav i personopplysningsloven og GDPR, samt utarbeidelse av personvernerklæring, retningslinjer, sjekklister og databehandleravtaler. Hun har også bred erfaring med utredningsarbeid og forskning.

Emily har en juridiske doktorgrad (Ph.D.) fra Universitetet i Oslo. I sin doktorgradsavhandling om nettverkssamarbeid gjennomførte hun en empirisk studie av det juridiske rammeverket i cirka 15 bedriftsnettverk i Norge, Tyskland, Østerrike, Sveits og England.

Siden 2017 har Emily hatt en deltidsstilling ved Wikborg Rein og er ellers ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Oslo Metropolitan University (OsloMet), hvor hun forsker og underviser i personvernrett og kontraktsrett.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2003 - 2011

  Kursleder, foreleser og sensor, Faculty of Economics, Management and Accountancy, University of Malta

 • 1999 - 2014

  Prosjektleder og forsker/Universitetsstipendiat/Postdoc forsker, Senter for rettsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1995 - 1998

  Lektor på deltid, Faculty of Law, University of Malta

 • 1994 - 1998

  Advokat, Mamo TCV Advocates (tidl. Tonna Camilleri Vassallo & Co. Advocates), Valletta, Malta

 • 1994

  Vitenskapelig assistent, Institute of Maritime Law, University of Southampton

 • 1993 - 1998

  Vitenskapelig assistent til Prof. Joseph A. Cannataci, Law & Information Technology Research Unit (LITRU), University of Malta

Utdannelse
 • 2016

  Norsk advokatbevilling

 • 2010

  Doktorgrad i rettsvitenskap (Ph.D), Universitetet i Oslo

 • 1994

  Master of Laws (LL.M.), University of Sourthampton

 • 1994

  Maltesisk advokatbevilling, Malta

 • 1993

  Doctorem in Jurisprudentia (LL.D.), University of Malta

 • 1987

  Diploma in Business Law and Accounting, University of Malta

Verv
 • 2019

  Medlem av Utvalget for internasjonale advokater, Advokatforeningen

 • 2012 - 2016

  Styremedlem, Norsk forening for jus og edb

 • 1995 - 1998

  Medlem i seksjonen om internasjonal humanitær rett, Maltas Røde Kors

 • 1992 - 1998

  Styremedlem og leder (1996-1997), Computer Society of Malta

Utvalgte prosjekter
 • Vurdering av personvernrettslige spørsmål knyttet til bruk av et kartleggingsverktøy i skoler

 • Utlevering av personopplysninger i henhold til tariffavtaler, Offentlig sektor?

 • Betydning av GDPR-artikkel 23 for forsvarssektoren, Forsvaret

 • AEGLE-prosjekt: Nasjonal rapport - Big Data analytics og norske regler for behandling av helseopplysninger

 • Utredningsarbeid m.m., Offentlig sektor

Publikasjoner
 • 2020

  "Sikkerhets- og varslingskravene i utkast til lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer – en sammenligning med lignende krav i sikkerhetsloven og personopplysningsloven", MAGMA 2/2020, med Lars Vinden

 • 2020

  Data Protection – Norway Chapter, International Comparative Legal Guide, med Gry Hvidsten

 • 2016

  "Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States - National Report for Norway", (2016), rapport for EU eHealth Directorate, med R. Riisnæs

 • 2015

  "Looking back to see ahead: The changing face of users in European e-commerce law", (2015) 23 Artificial Intelligence and Law (Springer) 201-215

 • 2015

  Computer Law and Security Review, EU National News Column, med Rolf Riisnæs, siden 2015-dd.

 • 2014

  "Crowdsourcing and user empowerment: A contradiction in terms?" i Savin, A og Trzaskowski, J (red.), Research Handbook in EU Internet Law (Edward Elgar Publishing, UK & US, 2014, 461-487

 • 2014

  'Hybrid Net: The regulatory framework of ICANN and the DNS' (2014) 22 International Journal of Law & Information Technology (OUP) 49-73

 • 2012

  A Legal Framework for Emerging Business Models: Dynamic Networks as Collaborative Contracts, (doktoravhandling i oppdatert og revidert form), Edward Elgar Publishing, Storbritannia og USA, 363 sider

 • 2006

  “Prevention is Better than Cure: Fostering the Growth of Dynamic Networked Organisations through the use of Proactive Legal Measures”, i P. Wahlgren (red.), Scandinavian Studies in Law Vol. 49: A Proactive Approach, mai 2006, Stockholm, ISBN 91-85142-63-8, ISSN 0085-5944, s. 305-318.

 • 2004

  “Electronic Agents: Spies, lies and villains in the online world?”, i R. Nielsen, S. Sandfeld Jakobsen, J. Trzaskowski (red.), EU Electronic Commerce Law, DJØF Publishing, Danmark, 2004, ISBN 87-574-1107-7, s. 209-221.

 • 2004

  “Good faith and fair dealing in contracts formed and performed by electronic agents”, Artificial Intelligence and Law, Vol. 12 (2004) nr. 1-2, Springer, Netherlands, s. 83-110.

 • 2004

  • Med Prof. Anja Oskamp, av en spesialutgave av Artificial Intelligence and Law om “Electronic agents and the law” - Vol. 12, Nr. 1-2, 2004, Springer.

 • 2001

  “Electronic Agents and the Formation of Contracts”, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 9 (2001) nr. 3, Oxford University Press, s. 204-234.

 • 2001

  Legal Issues of Maritime Virtual Organisations, Complex 4/01, Unipub Forlag, Oslo, ISBN 82-7336-043-3, ISSN 0806-1912, 99 sider.

 • 2001

  Spesialutgave om elektroniske agenter, International Journal of Law and Information Technology, Vol 9, Nr. 3, høst 2001, Oxford University Press.

 • 1998

  "Maltese Copyright Law in the light of EC Law" (medforfatter R. Camilleri) i P.G. Xuereb (red.), Malta, the European Union and the Mediterranean: Closer relations in the wider context, European Documentation and Research Centre, University of Malta, 1998, ISBN 99909-67-04-0, s. 243-274.