Erik Anglevik

Advokatfullmektig

Om Erik Anglevik

Erik Anglevik er advokatfullmektig ved Wikborg Reins kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets fagområde for finansiering.

Erik bistår primært med forhandling og utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon i forbindelse med skipsfinansiering og finansiering av øvrige maritime aktiviteter (herunder også eksportfinansiering).

Før han begynte i Wikborg Rein, arbeidet Erik hos Advokatfirmaet Schjødt AS og han har også vært legal secondee hos DNB Bank ASA.

Arbeidserfaring
 • 2020

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

 • 2017 - 2018

  Legal Secondee, DNB Bank ASA

 • 2016 - 2020

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS

Utdannelse
 • 2014 - 2015

  Ettårig mastergrad i «International Business and Corporate Law» ved University of Lancaster i Storbrittania. Som del av denne graden hadde jeg fagene: (i) «European Union Law», (ii) «International Business Law and Institutions», (iii) «Insolvency Law», (iv) «Corporations in International Business» og (v) «International Investment Law». Fagene handlet i stor grad om internasjonale regler, ofte sett opp mot engelskrettslig bakgrunssrett. I tillegg til det overstående skrev jeg en 20 000 ord lang masteroppgave ved dette universitetet med navn «Disregarding the Corporate Veil at Common Law: A Suitable Remedy for Unsecured Creditors of Corporate Groups?». Temaet for masteroppgaven var altså hvorvidt det er anledning til å holde et morselskap ansvarlig for et insolvent datterselskaps gjeld under engelsk rett. Både masteroppgaven og mastergraden som helhet ble gitt «Distinction». , LL.M. International Business and Corporate Law, University of Lancaster

 • 2010 - 2015

  Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. De fire første årene av utdannelsen ble gjennomført i Bergen, mens det femte året (inkludert valgfag og masteroppgave) ble gjennomført ved Lancaster University i Storbrittania og innpasset i mastergraden fra Universitetet i Bergen., Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen