Andreas K. Lund

Fast advokat

Andreas K. Lund er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for finansiering.

2017- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2016 Advoktafullmektig, Advokatfirmaet Haavind_NEWLINE_2011-2012 Trainee ved diverse advokatfirmaer
2016 Advokatbevilling_NEWLINE_2013 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2013 Masteravhandling: "Aksjeloven § 8-10, selskapsfinansierte aksjeerverv – Hvor omfattende er dagens forbud, og i hvilken grad vil den foreslåtte lovendringen endre rettstilstanden”_NEWLINE_2012 Utvekslingsopphold, University of Southampton - Spesialemner: Contract Law, Company Law, Insurance Law and Carriage of Goods by Sea.