Andreas K. Lund

Andreas K. Lund

Fast advokat

Fast advokat

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 7508
MOB
+47 932 17 107
E-POST
ALU@WR.NO

Praksisområder   Finansering

Andreas K. Lund er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for finansiering.

Arbeidserfaring:

  • 2017- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
  • 2016-2017 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
  • 2013-2016 Advoktafullmektig, Advokatfirmaet Haavind
  • 200-2012 Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdanning:

  • 2016 Advokatbevilling
  • 2013 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2013 Masteravhandling: "Aksjeloven § 8-10, selskapsfinansierte aksjeerverv – Hvor omfattende er dagens forbud, og i hvilken grad vil den foreslåtte lovendringen endre rettstilstanden”
  • 2012 Utvekslingsopphold, University of Southampton - Spesialemner: Contract Law, Company Law, Insurance Law and Carriage of Goods by Sea.