Dario Leonio

Fast advokat

Dario Leonio er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Teknologi- og IT-rett.

Dario har flere års erfaring fra arbeid med compliance, IT og personvern, forsikringsrett, selskapsrett og M&A. Han har tidligere jobbet både som forretningsadvokat og in-house counsel.

Som forretningsadvokat jobbet Dario primært med avtalerett og kontrakter, due diligence, compliance og forhandlinger. Han var bidragsyter i flere store M&A transaksjoner og tilhørende kontrakter med både nasjonale og internasjonale kunder.

I sin rolle som in-house legal jobbet Dario som Data Protection Officer (personvernombud) og bisto virksomheter og fysiske personer i å beskytte sine data. Han tilegnet seg nødvendig kompetanse og kunnskap om personvern og overholdelse av personvernlovgivning og andre relevante regelverk.

Dario arbeider på norsk, engelsk og italiensk.

2019 Fast Advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017-2019 Data Protection Officer og Legal Counsel, PatientSky AS, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Logistikk koordinator og kontraktsrådgiver, Nimi AS, Oslo_NEWLINE_2014-2015 Associate, Legance Advokatfirma, Roma_NEWLINE_2013-2014 Trainee, Cocconi & Cocconi Advokatfirma, Roma_NEWLINE_
2015 Italiensk Advokatbevilling_NEWLINE_2013 Master i rettsvitenskap, LUISS Universitetet, Roma_NEWLINE_2010 LLP Erasmus program, Universitetet i Oslo, Oslo _NEWLINE_