Elisabeth Andenæs

Fast advokat

Elisabeth er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde prosedyre. Elisabeth arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tvisteløsning innenfor kontraktsrett, og har bred erfaring med prosesser for de alminnelige domstolene og voldgift.

2018 - Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2016-2017 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2015-2016 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma, Bergen og Oslo_NEWLINE_2014 Vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, avdeling for petroleums- og energirett. Avhandling med tittelen «I fin form på plattform – Om helsekravene til ansatte i petroleumsvirksomheten»_NEWLINE_2014 Forvaltningsassistent, Oslo og Omegn Boligforvaltning
MarIus 454/2015: "I fin form på plattform – Om helsekravene til ansatte i petroleumsvirksomheten"
2019– Styremedlem, Wikborg Rein Advokatfirma AS_NEWLINE_2017–2019 Styremedlem, Yngre advokater Hordaland, Sogn og Fjordane krets_NEWLINE_2013-2014 Studentrepresentant i oppgaveutvalget på 2. og 3. avdeling, Universitetet i Oslo
2017 Advokatbevilling_NEWLINE_2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo