Ida Karine Kriken

Fast advokat

Om Ida

Ida Karine Kriken er fast advokat i Wikborg Rein, og er tilknyttet firmaets fagområde for skatterett og M&A. 

Kriken har en bred kompetanse innenfor skatterett og selskapsrett. Arbeidet med skatterett knytter seg til alle områder innen skatterett og merverdiavgift, men primært rettet mot selskapsbeskatning og hun har spesialisert seg innenfor internasjonal skatterett. Dette omfatter rådgivning knyttet til skattemessige spørsmål i forbindelse med transaksjoner, strukturering av transaksjoner, samt løpende bistand til bedrifter i skattespørsmål. Arbeidet omfatter også bistand til bedrifter i kontakt med skatteetaten, klagesaker samt rettssaker. I tillegg har Kriken erfaring fra særbeskatningsregimet for rederier. 

Kriken har bred erfaring med salg og oppkjøp av selskaper, fisjoner, fusjoner og andre egenkapitaltransaksjoner fra et selskapsrettslig perspektiv.

Arbeidserfaring
2018- Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen _NEWLINE_2017-2018 Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS _NEWLINE_2014-2017 Advokatfullmektig, Ernst & Young Advokatfirma AS _NEWLINE_2013-2014 Diverse traineeopphold
Utdanning
2017 Advokatbevilling_NEWLINE_2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen