Jens Fredrik Bøen

Fast advokat

Om Jens Fredrik

Jens Fredrik Bøen er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Bøen arbeider primært med finansregulatoriske spørsmål og bistår blant annet norske og internasjonale banker, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, fondsforvaltere, forsikringsselskap og forsikringsformidlingsforetak.

Arbeidserfaring
2018– Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo/London_NEWLINE_2017–2018 Secondment, Allen & Overy LLP, London_NEWLINE_2015–2017 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo/London_NEWLINE_2014–2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen
Utdanning
2018 Advokatbevilling_NEWLINE_2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2013 Certificate in International Finance Law, Queen Mary, University of London