Johan Astrup Heber

Fast advokat

Johan Astrup Heber er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Astrup Heber arbeider primært med selskapsrettslige spørsmål, herunder bistand ved oppkjøp, gjennomføring av due diligence, fusjoner, emisjoner og andre typer egenkapitaltransaksjoner. Han arbeider også med restrukturering og konkurs. Fra King’s College London har han fordypning i internasjonal selskapsrett, EU-rett og konkurranserett.

2017- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_Jan-aug2017 Secondment, Blakes Law Firm, Toronto, Canada_NEWLINE_2014-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2013 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009 Advokatfullmektig, Poulsson, Sibbern og Trosdahl
2011 Representant i Fullmektigstyret, Wikborg Rein
2012 Advokatbevilling_NEWLINE_2010 Master of Laws (LL.M. in European Law), King's College, London _NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo