Karoline Moen Brunstad

Fast advokat

Karoline er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett.

2019- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Fast advokat, Advokatfirmaet Schjødt, Ålesund_NEWLINE_2016-2018 Dommerfullmektig Bergen tingrett_NEWLINE_2013-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen
2016 Advokatbevilling_NEWLINE_2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_

Artikler

 • Arbeidsrett

  2019

  Arbeidstakers lojalitetsplikt

  Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre. Et arbeidsforhold innebærer er en type kontraktsforhold hvor tillit mellom partene er et særlig fremtredende element, noe som gjør at lojalitetsplikten får en spesiell betydning. I denne ukens tips ser vi nærmere på hva arbeidstakers lojalitetsplikt innebærer.

 • Arbeidsrett

  2019

  Kan man si opp en ansatt pga uønsket seksuell oppmerksomhet eller adferd?

  I løpet av det siste året har "Me too"-bevegelsen som kjent skapt debatt, og fått konsekvenser for en rekke politikere og kulturpersonligheter, både i utlandet og her i Norge.

 • Arbeidsrett

  2019

  Kan man si opp en leder som innleder et forhold til en ansatt?

  Denne uken kunne vi lese at Chief Executive i McDonald's, Steve Easterbrook, mistet jobben etter å ha datet en ansatt*. Selv om forholdet var frivillig fra begge parters side, mente styret i McDonald's at dette var i strid med selskapets interne retningslinjer og at Easterbrook hadde utvist dårlig dømmekraft. Kan man gi en slik oppsigelse etter norske arbeidsrettsregler?