Karoline Stock Evje

Fast advokat

Om Karoline

Karoline Stock Evje er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Karoline arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, herunder oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og emisjoner. Hun bistår også ved private M&A-transaksjoner og har vært involvert i flere strukturerte salgsprosesser. Karoline rådgir utstedere, aksjeeiere og tilretteleggere ved spørsmål innen selskapsrett og børs- og verdipapirrett og har erfaring med utstedelse og notering av obligasjonslån fra sin tid hos Oslo Børs.

 

Arbeidserfaring
2020- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017-2019 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017 (sept-des) Advokatfullmektig, Juridisk og Førstehåndsmarkedet, Oslo Børs_NEWLINE_2014-2016 Trainee ved diverse advokatfirmaer
Utdanning
2019 Advokatbevilling_NEWLINE_2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo