Kristin Nordland Brattli

Fast advokat

Kristin Nordland Brattli er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for compliance og krisehåndtering og prosedyre. Hun arbeider særlig med compliance-oppdrag med fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering etter avdekkede, mulige misligheter. Videre arbeider hun med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for norske domstoler, og har erfaring fra komplekse, internasjonale voldgiftssaker.

Nordland Brattli har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, og har bred erfaring fra internasjonal handelsrett. Hun har herunder deltatt i mellomstatlige forhandlinger av EFTAs frihandelsavtaler og har arbeidet med en rekke saker innenfor EU/EØS-rett. Videre har hun ført saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen, og har i tillegg erfaring fra tvisteløsning i WTO. 

2017- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2015 Rådgiver, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet_NEWLINE_2011-2013 Førstekonsulent, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet_NEWLINE_2013-2014 Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2010 Trainee; Regjeringsadvokaten / Lovavdelingen, Justisdepartementet / DNB NOR Bank ASA, konsernjuridisk avd._NEWLINE_2008-2009 Trainee, diverse advokatfirmaer_NEWLINE_
2017 Advokatbevilling_NEWLINE_2010-2011 LLM, Cambridge University, UK (Queens College Student Prize)_NEWLINE_2009-2010 Chinese language learning course, Fudan University, Shanghai, China_NEWLINE_2005-2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2004 Emnestudier i statsvitenskap og tysk, NTNU_NEWLINE_