Kristin Nordland Brattli

Fast advokat

Kristin Nordland Brattli er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Brattli bistår innenfor en rekke compliance-områder, inkludert antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og handelsrestriksjoner, samt ansvarlig næringsliv og virksomhetenes ansvar for respekt av menneskerettighetene. Bistanden omfatter vurdering og utforming av compliance-program, herunder risikovurderinger, risikobegrensende tiltak samt tredjepartshåndtering og bakgrunnssjekk av forretningspartnere (IDD). Brattli arbeider også med krisehåndtering knyttet til korrupsjon og andre former for misligheter, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Videre gir Brattli råd om compliance i transaksjonssammenheng og i internasjonale kontrakter.

Brattli har også arbeidet med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for norske domstoler, samt bistått i internasjonale voldgiftssaker. Tidligere har hun arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, og har bred erfaring fra internasjonal handelsrett. Hun har herunder deltatt i mellomstatlige forhandlinger av EFTAs frihandelsavtaler og har arbeidet med en rekke saker innenfor EU/EØS-rett. Videre har hun ført saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen, og har i tillegg erfaring fra tvisteløsning i WTO. 

2017- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2015 Rådgiver, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet_NEWLINE_2011-2013 Førstekonsulent, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet_NEWLINE_2013-2014 Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2010 Trainee; Regjeringsadvokaten / Lovavdelingen, Justisdepartementet / DNB NOR Bank ASA, konsernjuridisk avd._NEWLINE_2008-2009 Trainee, diverse advokatfirmaer_NEWLINE_
2017 Advokatbevilling_NEWLINE_2010-2011 LLM, Cambridge University, UK (Queens College Student Prize)_NEWLINE_2009-2010 Chinese language learning course, Fudan University, Shanghai, China_NEWLINE_2005-2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2004 Emnestudier i statsvitenskap og tysk, NTNU_NEWLINE_