Tommy Thomsen

Fast advokat

Om Tommy

Tommy Thomsen er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise.

Arbeidserfaring
2017- Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014- Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2012-2013 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2012 Konsulent, Finanstilsynet, seksjon for forvaltning og utredning, avdeling for finans- og forsikringstilsyn_NEWLINE_2010-2012 Trainee ved diverse advokatfirmaer
Utdanning
2016 Advokatbevilling_NEWLINE_2013 Master i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Publikasjoner
Avtalte ansvarsbegrensninger og ordre public, i Giuditta Cordero-Moss (red.), Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter og internasjonal tvisteløsning, Universitetsforlaget, 2018_NEWLINE_Gyldighet og håndhevelse av kontraktsfastsatte ansvarsbegrensningsklausuler i voldgift, Lov og Rett, 4/2015_NEWLINE_Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? Lov og Rett, 10/2014