Fredrik Roald Brun

Advokatfullmektig

Om Fredrik Roald Brun

Fredrik Roald Brun er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2021

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2020

  Trainee ved diverse advokatfirmaer, samt Innovasjon Norge og Yara ASA

 • 2018 - 2019

  Medarbeider, Jussbuss, Sosial-, trygde- og arbeidsrettsgruppen

Utdannelse
 • 2015 - 2021

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo