Fredrik Roald Brun

Advokatfullmektig

Om Fredrik Roald Brun

Fredrik arbeider med shipping og er medlem av vårt Shipping Offshore Disputes team.

Han bistår med rådgivning innenfor en rekke shipping-relaterte områder, herunder forsikringstvister, skipsbygging, saker om lønns- og arbeidsvilkår og forurensningssaker. Fredrik har også tvisteløsningserfaring fra domstolene og fra voldgift. Han har også erfaring med skipsulykker, og har også bistått på diverse shipping-relaterte transaksjoner.

Fredrik har en særlig interesse for grønn skipsfart. Han skrev masteroppgave om innlemmelsen av utslipp fra skipsfarten i EUs klimakvotesystem, og har skrevet flere artikler om liknende temaer. Han er også styremedlem i Young Comité Maritime International Norway og er for tiden trainee i Rederiforbundets Maritime Trainee-program.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Maritime Trainee, Norges Rederiforbund

 • 2021 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2021

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2020

  Trainee ved diverse advokatfirmaer, samt Innovasjon Norge og Yara ASA

Utdannelse
 • 2015 - 2021

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo