Geir Sviggum

Partner

Om Geir Sviggum

Geir er firmaets styreleder. Han ledet Wikborg Reins Shanghai-kontor i perioden 2008-2013 og var leder for firmaets internasjonale virksomhet 2012-2016. Geir har en rekke ganger, senest i 2022, blitt kåret til Årets Internasjonale Advokat i Finansavisens Advokatundersøkelse. Legal 500 utpeker Geir som Leading Individual i kategorien Regulatory, Compliance and Investigations og betegner ham som "klippen du trenger i en krise". Han rangeres også i Band 1 av Chambers Europe innen kategorien Compliance. Under sin tid i Kina ble han fremhevet i lokale og regionale rangeringer blant Kinas "15 Rising Stars" i advokatbransjen for "imponerende prestasjoner" og blant de 100 mest innflytelsesrike advokatene i Asia.

Geirs faglige fokus er i dag tredelt:

- Compliance med særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Geirs erfaring på fagfeltet spenner fra forsvareroppdrag i norske domstoler til krisehåndteringsarbeid for norske børsnoterte selskap etter avdekning av mulige misligheter, forebyggende rådgivning for norske virksomheter og offentlige myndigheter i deres antikorrupsjonsarbeid og undervisning i korrupsjonsrelatert lovgivning ved universiteter i flere land;

- Tvisteløsning med fokus på større, komplekse tvister av internasjonal karakter. Geir har betydelig erfaring fra norske domstoler samt fra voldgifts- og rettsprosesser i flere land;

- Rådgivning til mellomstore og store norske industri- og teknologibedrifter i deres internasjonale rettsforhold, herunder regulatoriske forhold, salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og risikobegrensende tiltak. Geir har videre omfattende erfaring som juridisk rådgiver for norske myndigheter hva gjelder statens internasjonale eksponering av ulike karakter.

Geir driver utstrakt foredragsvirksomhet på universiteter, konferanser og i andre fora.

Arbeidserfaring
 • 2016 -

  Partner (styreleder fra 2018), Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2016

  Managing Partner International, Wikborg Rein, Shanghai/Oslo

 • 2010 -

  Partner, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2008

  Resident Lawyer, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2007 - 2008

  Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2003 - 2006

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 1997 - 1998

  Offiser og NK-tropp / troppsjef, HM Kongens Garde

 • 1996 - 1997

  Befal og NK-tropp, HM Kongens Garde

Utdannelse
 • 2015

  "Leadership in law firms", research program, Harvard Law School

 • 2005

  Advokatbevilling

 • 2003

  Cand.jur., Universitetet i Bergen

 • 2002

  Spesialfag internasjonal privatrett, Bond University, Australia

 • 1996

  Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag

Verv
 • 2018

  Styreleder, Wikborg Rein

Publikasjoner
 • 2015

  "Voldgift med kinesiske motparter" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015

 • 2009

  ”Access to justice”, publisert i festskriftet ”Rettshjelp fra kyst til vidde”, Gyldendal Akademisk, 2009 (i samarbeid med advokat dr. juris Line Ravlo-Losvik)

 • 2007

  “Vil forekomsten av helseskadelig radon kunne utgjøre en mangel ved eiendomstransaksjoner”, Tidsskrift for forretningsjus, nr. 2, 2007

 • 2000

  Mønstereksamensbesvarelse - innteksbeskatning, Injuria, nr. 7, 2000

 • Bidrag til diverse artikler i ulike bransjemagasiner og aviser