Bergen

Grunde Bruland

Partner

Grunde leder firmaets kompetansegruppen for fiskeri og havbruk. Han har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

Mobil
+47 90 91 37 97
E-post
gbl@wr.no