Gry Hvidsten

Partner

Om Gry Hvidsten

Gry er leder for firmaets faggruppe for personvern. Hun har arbeidet med spørsmål knyttet til personvern i mer enn 20 år; i Justisdepartementets lovavdeling, i Norges største selskap Equinor og som mangeårig forretningsadvokat.

Hun bistår både offentlige og private virksomheter innenfor en rekke ulike bransjer med spørsmål knyttet til compliance, innføring av ny teknologi og nye løsninger, personvern i arbeidslivet, varsling/granskning, digitalisering og digital business, sanksjoner og GDPR, elektronisk markedsføring, big data analytics, GDPR-due dilligence knyttet til transaksjoner mv. Gry bistår også med rådgivning knyttet til inngåelse av avtaler om håndtering av data, herunder databehandleravtaler og overføringsavtaler ved levering av skytjenester.

Gry har bistått flere internasjonale konserner med innføring av BCR (Binding Corporate Rules). Hun er særlig engasjert i å bistå virksomhetene med å få til god etterlevelse i praksis samt med hvordan personvernregelverket kan bidra til effektiv og god forretningsutvikling dersom de rette vurderingene gjøres tidlig nok i prosessen.

Hun underviser i personvern både på BI og Oslo Met og er kursleder for Juristenes Utdanningssenters "Personvernombudskurs" og for deres heldagskurs med temaet "Personvern i arbeidslivet". Gry blir ofte benyttet som ekstern foredragsholder innenfor temaer knyttet til personvern og personvern i arbeidslivet.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Partner og nestleder for fagområdet teknologi og digitalisering, Wikborg Rein, Oslo

 • 2007 -

  Sensor på Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2018 - 2021

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2018

  Advisor, Sr. Advisor, Statoil ASA

 • 2009 - 2014

  Advokatfullmektig, Senioradvokat, Arntzen de Besche, Oslo

 • 2001 - 2009

  Rådgiver, Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet

 • 2000 - 2001

  Sekretær for Konkursrådet, Sivilavdelingen, Justisdepartementet

 • 1997 - 1998

  Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Utdannelse
 • 2000

  Cand. jur, Universitetet i Oslo

 • 1991

  Fransk for utlendinger, Sorbonne, Paris