Oslo

Gunhild Rognlien Bache

Controller

Gunhild jobber i økonomiavdelingen. Hennes arbeidsoppgaver er månedsrapportering, budsjettering, kostnadsoppfølging og diverse analysearbeid.

E-post
grb@wr.no