Gunnar Meyer

Partner

Om Gunnar Meyer

Gunnar Meyer er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for teknologi- og IT-rett. Meyer arbeider i første rekke innen immaterialrett, med særlig vekt på patent- og varemerkerett. Han har også bred erfaring innenfor kontraktsrett, entrepriserett, selskapsrett, konkurranserett, energirett og forvaltningsrett. Han har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder Høyesterett.Meyer er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Intellectual Property.

Arbeidserfaring
 • 2000 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 1993 - 2000

  Partner, Lund, Gundersen & Co. (senere Gundersen & Co.), Oslo

 • 1991 - 1993

  Advokat, Haavind & Haga, Oslo

 • 1987 - 1991

  Advokat, Regjeringsadvokaten

 • 1986 - 1987

  Advokatfullmektig, Hauge & Stang Lund, Oslo

 • 1984 - 1985

  Dommerfullmektig, Nordre Sunnmøre Sorenskriverembete

 • 1983 - 1984

  Saksbehandler, Utenriksdepartementets Rettsavdeling

 • 1979 - 1980

  Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo

Utdannelse
 • 1990

  Møterett for Høyesterett

 • 1985 - 1986

  Diplôme Supérieur d'Université i fransk sivilrett ved Université de Droit, d'Economie et des Sciences Sociales, Paris

 • 1983

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • "La législation norvègienne d'énergie, Xèmes Journées franco-nordiques" (trykt foredrag), Université des Sciences Sociales de Toulouse 1997

 • Spesialfagsavhandling; "Forurensningsansvar i oljevirksomheten" (sammen med Harald Hjort), Sjørettsfondet, Oslo, 1981