Gunnar Meyer

Of Counsel

Om Gunnar Meyer

Gunnar er Of Counsel og tilknyttet firmaets fagområde for teknologi- og IT-rett. Gunnar arbeider i første rekke innen immaterialrett, med særlig vekt på patent- og varemerkerett. Han har også bred erfaring innenfor kontraktsrett, entrepriserett, selskapsrett, konkurranserett, energirett og forvaltningsrett. Han har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder Høyesterett. Gunnar er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Intellectual Property.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Of Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2000 - 2022

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 1993 - 2000

  Partner, Lund, Gundersen & Co. (senere Gundersen & Co.), Oslo

 • 1991 - 1993

  Advokat, Haavind & Haga, Oslo

 • 1987 - 1991

  Advokat, Regjeringsadvokaten

 • 1986 - 1987

  Advokatfullmektig, Hauge & Stang Lund, Oslo

 • 1984 - 1985

  Dommerfullmektig, Nordre Sunnmøre Sorenskriverembete

 • 1983 - 1984

  Saksbehandler, Utenriksdepartementets Rettsavdeling

 • 1979 - 1980

  Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo

Utdannelse
 • 1990

  Møterett for Høyesterett

 • 1983

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 1985 - 1986

  Diplôme Supérieur d'Université i fransk sivilrett ved Université de Droit, d'Economie et des Sciences Sociales, Paris

Publikasjoner
 • "La législation norvègienne d'énergie, Xèmes Journées franco-nordiques" (trykt foredrag), Université des Sciences Sociales de Toulouse 1997

 • Spesialfagsavhandling; "Forurensningsansvar i oljevirksomheten" (sammen med Harald Hjort), Sjørettsfondet, Oslo, 1981