Håkon Bergsjø

Senioradvokat

Om Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø er senioradvokat og tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett, entreprise og prosedyre.

Håkon arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, særlig innen feltene kontraktsrett, erstatningsrett, eiendom og konkurranserett. Han har blant annet erfaring med komplekse tvister knyttet til eiendomstransaksjoner, tvister i forbindelse med mislighold av obligasjonslån og med store og grensekryssende erstatnings- og konkurranserettssaker. Håkon bistår også med kontraktsutforming innen en rekke bransjer, og gir råd om entrepriserettslige spørsmål på alle stadier av et byggeprosjekt.

Håkon har tidligere arbeidet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, Enhet for privatrett, der han hadde ansvar for flere lovarbeider innen avtale- og kontraktsrett. Håkon har de siste årene også undervist, veiledet masterstudenter og vært sensor ved Universitetet i Oslo i fagene avtale- og kjøpsrett, obligasjonsrett og erstatningsrett.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2022

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2022

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2021

  Universitetslektor (timebasis) innen formuerettslige fag, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2016 - 2020

  Førstekonsulent, senere rådgiver og seniorrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2015 - 2016

  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2016

  Redaktør, Tidsskriftet Jussens Venner, Universitetsforlaget

Utdannelse
 • 2010 - 2016

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2022

  Advokatbevilling

Publikasjoner
 • Ideell og økonomisk skade i erstatningsretten – særlig om krenkelse av ideelle interesser ved tingskade, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2020 s. 537–616

 • Uten en tråd – Høyesterett om tapte prostitusjonsinntekter og erstatningsrettslig vern, Jussens Venner, 2018 s. 329–345