Håkon Bergsjø

Fast advokat

Om Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett, entreprise og prosedyre.

Håkon arbeider bredt med tvisteløsning og rådgivning innenfor formuerettslige og offentligrettslige fag, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett, eiendom og konkurranserett. Han har blant annet erfaring med komplekse tvister knyttet til eiendomstransaksjoner, tvister i forbindelse med mislighold av obligasjonslån og store og grensekryssende erstatnings- og konkurranserettssaker – både for de alminnelige domstolene og ved voldgift.

Håkon har tidligere arbeidet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, Enhet for privatrett, der han hadde ansvar for flere større lovarbeider innen avtale- og kontraktsrett. Håkon har også de siste årene undervist, vært sensor og veiledet masterstudenter ved Universitetet i Oslo. Han har holdt kurs i fagene avtale- og kjøpsrett, obligasjonsrett og erstatningsrett.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2022

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2021

  Universitetslektor (timebasis) innen formuerettslige fag, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2016 - 2020

  Førstekonsulent, senere rådgiver og seniorrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2015 - 2016

  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2016

  Redaktør, Tidsskriftet Jussens Venner, Universitetsforlaget

Utdannelse
 • 2010 - 2016

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2022

  Advokatbevilling

Publikasjoner
 • Ideell og økonomisk skade i erstatningsretten – særlig om krenkelse av ideelle interesser ved tingskade, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2020 s. 537–616

 • Uten en tråd – Høyesterett om tapte prostitusjonsinntekter og erstatningsrettslig vern, Jussens Venner, 2018 s. 329–345