Håkon Bergsjø

Fast advokat

Om Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett, entreprise og prosedyre.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2022

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2021

  Universitetslektor (timebasis) innen formuerettslige fag, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2016 - 2020

  Førstekonsulent, senere rådgiver og seniorrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2015 - 2016

  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2016

  Redaktør, Tidsskriftet Jussens Venner, Universitetsforlaget

Utdannelse
 • 2010 - 2016

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2022

  Advokatbevilling

Publikasjoner
 • Ideell og økonomisk skade i erstatningsretten – særlig om krenkelse av ideelle interesser ved tingskade, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2020 s. 537–616

 • Uten en tråd – Høyesterett om tapte prostitusjonsinntekter og erstatningsrettslig vern, Jussens Venner, 2018 s. 329–345