Hanna Beyer Olaussen

Partner

Om Hanna Beyer Olaussen

Hanna Beyer Olaussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er leder for firmaets avdeling for teknologi og digitalisering samt faggruppen for immaterialret og markedsrett.

Hanna fokuserer på rådgivning til teknologisektoren. Hun er spesialisert innen immaterialrett, markedsføringsrett og IT. Hanna jobber med kontraktsutarbeidelse og -forhandlinger, M&A og tvister.

Kontrakter: Hanna har lang erfaring med rådgivning til klienter vedrørende beskyttelse og kommersialisering av teknologi, inkludert digitale løsninger. Hun bistår i utarbeidelser og forhandlinger av f.eks. teknologioverføringsavtaler, lisensavtaler, ulike samarbeidsavtaler, forskning og utviklingsavtaler, brukervilkår, serviceavtaler, konsulentavtaler, distribusjonsavtaler, agent- og franchiseavtaler. Hun bistår også i IT-anskaffelser.

Tvister: Hanna arbeider også med spørsmål knyttet til varemerker, domener, foretaksnavn, andre kjennetegn, markedsføring, knowhow, bedriftshemmeligheter og arbeidstakeroppfinnelser, hvor praksisen også omfatter å bistå klientene i tvisteløsninger.

M&A: Hanna bistår klienter regelmessig i teknologitransaksjoner med et fokus på å sikre, beskytte og evaluere teknologiinvesteringer og på å vurdere juridiske problemstillinger knyttet til IT-løsninger.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2021

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2018

  Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder

 • 2005 - 2015

  Advokat, Wiersholm Advokatfirma

 • 2004 - 2010

  Kurslærer og sensor, Universitetet i Oslo

 • 2004 - 2005

  Advokatfullmektig, Svennson Nøkleby Advokatfirma

Utdannelse
 • 2017

  Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI

 • 2006

  Advokatbevilling

 • 2003

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 2002

  Intellectual property law and IT law, University of Southampton

 • 1997

  Bachelor i vernepleie, Høyskolen i Oslo og Akerhus

 • 1994

  Psykologi, Universitetet i Bergen

Publikasjoner
 • Lov og data (2015/03): Art & Allposters: EU-domstolen fastslår at konsumpsjon gjelder den pågjeldende, fysiske gjenstanden