Oslo

Hanne Zimmer

Partner

Hanne er har sitt hovedarbeidsområde innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte, EØS-rett og konkurranserett, og har jobbet med disse fagområdene hele sin yrkeskarriere.