Hanne Zimmer

Partner

Om Hanne Zimmer

Hanne Zimmer er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser.

Hanne har gjennom sju års erfaring fra EFTAs overvåkningsorgans (ESA) konkurranse- og statsstøtteavdeling og ti år i advokatpraksis omfattende erfaring innenfor konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og generell EU/EØS-rett. Hun rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene, både i klage/tvistesaker, overfor myndigheter (statsstøttenotifikasjoner/etterforskningssaker innenfor konkurranserett/fusjonskontroll) og gjennom generell rådgivning. Hun har også betydelig erfaring med sektorspesifikk konkurranseregulering for elektroniske kommunikasjonstjenester. Hun rådgir klienter i både privat og offentlig sektor.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2021

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2017

  Advokat/senioradvokat, Hjort DA, Oslo

 • 2005 - 2012

  Officer/Senior Officer, EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgia

 • 2002 - 2005

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt, Oslo

 • 2002

  Trainee, EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgia

Utdannelse
 • 2006

  Advokatbevilling

 • 2003 - 2004

  Postgraduate College Diploma in EC Competition Law, King's College London (fjernundervisning)

 • 2001

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 2000 - 2001

  Master of Arts in European Studies, College of Europe, Natolin, Polen

 • 1994 - 1996

  Examen philosophicum, fransk mellomfag, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo og Erasmus-student ved Université Paris-Sorbonne

Publikasjoner
 • 2014

  Medforfatter av boken Etikk og offentlige anskaffelser, Kommuneforlaget

 • 2007

  Medforfatter av artikkelen A wheel of fortune for the EEA States or game over for national betting and gaming monopolies? – The Future of Gaming Regulation in Europe after the judgments in Placanica, Gaming Machines and Ladbrokes – Europarättslig Tidskrift nr. 4, 2007