Hans Jørgen Langeland

Specialist Counsel

Om Hans Jørgen Langeland

Hans Jørgen Langeland er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er primært tilknyttet firmaets fagområder for handelsrett, prosedyre og kontraktsrett og entreprise. 

Langelands hovedpraksis er rådgivning og tvisteløsning i kommersielle forhold, og han har spesialisert seg innen internasjonal handelsrett, herunder på produksjonsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler.

Langeland har omfattende internasjonal erfaring. Han var i perioden 2013-2016 utstasjonert ved Wikborg Reins Shanghai-kontor, der han hadde hovedansvaret for å utvikle Wikborg Reins landbaserte tvisteløsningspraksis i Kina. Langeland har håndtert en rekke saker for kinesiske domstoler og voldgiftstribunaler, og har dessuten inngående erfaring med kinesiske forhandlinger. Langeland bistår også med kontraktsrådgivning og tvisteløsning i en rekke andre jurisdiksjoner.

Arbeidserfaring
 • 2019

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2016

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2013 - 2014

  Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2011 - 2013

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009 - 2010

  Fast advokat, Norwegian Claims Link AS

 • 2008 - 2009

  Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS

 • 2007 - 2008

  Jurist, Norwegian Claims Link AS

Utdannelse
 • 2009

  Advokatbevilling

 • 2006

  Cand. jur, Universitetet i Oslo

Verv
 • 2016

  Juridisk ansvarlig for oppstartsprosjektet til Digital Norway, Toppindustrisenteret

Utvalgte prosjekter
 • Rådgivning ved kontraktsutforming og løpende kontraktsrettslige spørsmål for norske og internasjonale virksomheter, særlig innen internasjonal handelsrett

 • Omfattende internasjonal tvisteløsningserfaring, herunder en rekke kontraktsrettslige saker for domstoler og voldgiftstribunaler i Kina

 • Forhandlinger i Norge og internasjonalt

 • Internasjonale granskingsoppdrag, herunder flere omfattende granskingsoppdrag i Kina