Hans Jørgen Langeland

Specialist Counsel

Om Hans Jørgen Langeland

Hans Jørgen Langeland er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for handelsrett, kontraktsrett og entreprise.

Langeland jobber med rådgivning og tvisteløsning i kommersielle forhold. Han har spesialisert seg innen handelsrett, herunder på produksjonsavtaler, leverandøravtaler, distribusjonsavtaler, franchiseavtaler og agentavtaler. Han rådgir klienter i hele handelskjeden innenfor et bredt spekter av industrier, blant annet legemidler og helsetjenester, kjemikalier, gjenvinning, bygge- og anleggsprodukter, biler, klær, dagligvarer og forbrukerelektronikk.

Langeland har omfattende internasjonal erfaring. Han jobbet i perioden 2013-2016 ved Wikborg Reins Shanghai-kontor, der han hadde hovedansvaret for å utvikle Wikborg Reins landbaserte tvisteløsningspraksis i Kina. Langeland har håndtert en rekke saker for kinesiske domstoler og voldgiftstribunaler, og har inngående erfaring med kinesiske forhandlinger.

Langeland bistår også med kontraktsrådgivning og tvisteløsning i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder kontraktstvister og internasjonale IP-krenkelser.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2016

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2013 - 2014

  Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2011 - 2013

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009 - 2010

  Fast advokat, Norwegian Claims Link AS

 • 2008 - 2009

  Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS

 • 2007 - 2008

  Jurist, Norwegian Claims Link AS

Utdannelse
 • 2009

  Advokatbevilling

 • 2006

  Cand. jur, Universitetet i Oslo

Verv
 • 2016

  Juridisk ansvarlig for oppstartsprosjektet til Digital Norway, Toppindustrisenteret

Utvalgte prosjekter
 • Rådgivning ved kontraktsutforming og løpende kontraktsrettslig bistand for norske og internasjonale virksomheter, blant annet med produksjonsavtaler, leverandøravtaler, distribusjonsavtaler, franchiseavtaler og agentavtaler

 • En rekke internasjonale tvisteløsningsoppdrag, herunder kontraktstvister i Asia, og saker om internasjonale IP-krenkelser

 • Forhandlinger i Norge og internasjonalt

 • Selskapsetableringer i Asia, USA og andre jurisdiksjoner