Oslo

Ida Thomsen

Prosjektassistent

Ida bistår med utarbeidelse og ferdigstilling av dokumentbibler, formatering av avtaler og dokumenter, dokumentbehandling i Adobe, kontakt med offentlige etater; Brønnøysundregistrene, Kartverket, etc.

Mobil
+47 90 69 00 90
E-post
ith@wr.no