Hopp til hovedinnholdet

Mer om Ine

Ine arbeider i hovedsak med arbeidsrett. Hun bistår både norske og internasjonale klienter i forbindelse med tvisteløsning, transaksjoner og annen generell rådgivning. Ine arbeider med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger innenfor ulike bransjer, og har erfaring med blant annet inngåelse av arbeidsavtaler, individuelle oppsigelser, nedbemanninger, konfliktløsning, innleie av arbeidstakere, bruk av konsulenter, misbruk av forretningshemmeligheter og yrkesskader. Ine har erfaring fra rettsmekling og rettssaker for de alminnelige domstolene, både som advokat og som dommerfullmektig. Hun har også tidligere erfaring fra å jobbe med næringseiendom, og har hatt prosjektansvar for flere store transaksjoner innenfor dette feltet. Ine har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som del av mastergraden hadde hun også et opphold på Penn State Law i USA.