Ingeborg Collett

Fast advokat

Om Ingeborg Collett

Ingeborg Collett er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet fagområdet for energi- og petroleumsrett. Ingeborg jobber hovedsakelig innen fornybarsektoren, herunder med landbasert vindkraft og havvind, strømnett, fjernvarme og hydrogen. Hun har jobbet på flere store internasjonale vindkraftverkstransaksjoner, og rådgir løpende under utviklingsfasen av vindkraftprosjektene etter gjennomføring av transaksjonene. Ingeborg har betydelig erfaring med vannkraft- og nettransaksjoner, utarbeidelse av kraftkjøpsavtaler, og løpende regulatorisk rådgivning innen fornybarsektoren.

Ingeborg har også erfaring fra saker på petroleumsområdet, herunder seismikktransaksjoner, fysisk handel med petroleumsprodukter, samt gassleveringsavtaler og gasstvister.

Ingeborg rådgir jevnlig klienter om generell kontraktsrett i saker med både norske og internasjonale parter. Ingeborg har særlig erfaring med å rådgi klienter med eksponering mot Kina.

.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2021

  Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2017 - 2019

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015

  Studentpraktikant, Det kongelige norske generalkonsulatet i Houston

 • 2014 - 2015

  Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2019

  Advokatbevilling

 • 2016

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2016

  LL.M. Commercial Law, University of Cape Town