Hopp til hovedinnholdet

Mer om Ingrid

Ingrid arbeider i hovedsak med arbeidsrett og sivilrettslig prosedyre. Ingrids arbeid omfatter rådgivning innenfor et bredt spekter av arbeids- og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder inngåelse og opphør av arbeidsforhold, kontraktsutforming og konflikthåndtering. Hun deltar jevnlig i prosesser for selskapsgjennomgang før transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Ingrid har en særlig interesse for tvisteløsning, og har erfaring fra mekling og rettssaker for de alminnelige domstolene, samt med voldgift. Hun har også erfaring fra granskninger i forbindelse med varslingssaker, eksempelvis innenfor temaer som diskriminering og seksuell trakassering. I løpet av studietiden tok Ingrid en mastergrad i internasjonal rett ved University of Auckland, og tilbrakte også et halvt år som praktikant hos den norske FN-delegasjonen i New York.