Bergen

Jens Drageset

Advokatfullmektig

Jens bistår med rådgivning og tvisteløsning innen shipping og offshore.

Mobil
+47 45 46 75 83
E-post
jdr@wr.no
Kompetanse